Tip's voor ouders

PIANOLES LELYSTAD - Tip's voor ouders

Vaste tijd. Tijd is prioriteit!

Elke dag op een vaste tijd pianospelen is heel belangrijk. Op een vaste tijd iets uitvoeren is voor is voor kinderen heel normaal, op school doen ze niets anders. Rekenen, lezen, taal zijn allemaal geprogrammeerd en vaak elke dag op het zelfde uur.

Met mijn leerlingen doe ik het zo.

We maken gezamenlijk een studeerlijstje. Op de les spreek ik met de kinderen de tijd af dat ze elke dag spelen: maandag 12.30-12.45, dinsdag hetzelfde, woensdag 17.00-17.15 etc. Heel nadrukkelijk vertel ik hen dat we een afspraak hebben gemaakt die ze moeten nakomen. Elke dag moeten ze aankruisen of ze gespeeld hebben. De eerste week spelen ze wel 5 dagen, maar daarna wordt het meestal wat minder. Dan heb ik de ouders nodig. Zij moeten hun kind en mij helpen. Na de zomervakantie vraag ik de ouders om elke week in hun lesschrift te kijken welke afspraak ik met hun zoon of dochter heb gemaakt.

Aandacht. Waar je aandacht is, daar is ook je energie!

Een beetje aandacht voor het pianospel betekent voor kinderen heel veel. Ze bloeien ervan op omdat ze waardering voelen. Ik vraag ouders hierbij hun kind regelmatig te laten spelen en daar zo positief op te laten reageren. “Dat speel je al veel beter dan een maand geleden” Of: “ik hoor er echt een olifant in”, zijn opmerkingen die kinderen stimuleren. Die paar minuten aandacht zijn zo belangrijk, omdat het de leerling motiveert.

Het heeft niet veel zin om naast het kind te zitten. Voor de vader of moeder is het niet leuk, want hij of zij wordt politieagent; voor een kind is het ook niet zo leuk, maar voor de leraar zeker niet omdat hij geen reeel beeld krijgt hoe zijn leraar thuis werkt.

Contact leraar

Af en toe contact met de leraar is aan te bevelen. Daarom nodig ik de ouders 2x per jaar uit om de laatste 15 minuten van de les te komen luisteren. Een “klein concert” noem ik dat altijd. Het motiveert de leerling enorm en de ouders krijgen een beeld van het muziek maken dat er op de les plaatsvindt.

Zoek samen een geschikte tijd om te spelen, luister eens per week wat je kind al kan en ga af en toe eens naar de les (max. 2x p/jr.). Het muziek maken van uw kind wordt er alleen maar beter van.

Relativeren

Een beetje relativeren met een glimlach/grimlach mag. Ook achter, voor of naast de piano!