Lesvoorwaarden

PIANOLES LELYSTAD - Lesvoorwaarden

Gelieve de volgende lesvoorwaarden en afspraken aandachtig te lezen om misverstanden te voorkomen:

  • Lessen dienen uit respect voor de leraar en zijn kostbare tijd tijdig, minimaal 24 uur van te voren, te worden afgemeld of verplaatst;
  • Bij onverwacht en onvoorzien verzuim van de leraar door ziekte of plotse afwezigheid mag de gemiste les om een ander moment worden ingehaald;
  • Inhaallessen en extra lessen zijn ook mogelijk tijdens de schoolvakanties op een onderling overeengekomen tijdstip;
  • Bij individuele lessen aan meerdere leerlingen binnen een gezin achter elkaar, geldt voor slechts één gezinslid het tarief 'bij de leerling thuis (aan huis)'. Voor de overige gezinsleden geldt het tarief 'leslokatie'. U betaalt dus slechts éénmaal de verplaatsing.
  • Kom op de afgesproken tijd naar de les of wees aanwezig wanneer u thuis les krijgt;
  • Het is een goede gewoonte om voor het bespelen van een instrument de handen te wassen en de nagels te verzorgen. Met propere handen voorkom je vuile toetsen. Zie het als een vorm van respect voor de piano;
  • De aanwezigheid van ouders bij de lessen wordt op prijs gesteld maar is zeker geen absolute voorwaarde. Integendeel! Enerzijds kunnen de kinderen thuis gerichter worden gestimuleerd en tot oefenen worden aangezet. Het nadeel is dat de zelfstandigheid minder wordt ontwikkeld.
  • Voorkom a.u.b. het genante herinneren aan verschuldigd lesgeld. Op tijd en gepast betalen is ook een teken van wederzijds respect. Iedereen heeft toch graag zijn salaris op tijd;
  • Als u verhinderd bent door ziekte of andere redenen om op de afgesproken tijd op de pianoles te komen stel hem daar zo snel mogelijk van in kennis – minimaal 48 uur van te voren
  • Gelieve uw verhindering bij voorkeur per telefoon of mail door te geven en vraag om bevestiging. Zeg bij ziekte op tijds af en kom niet ziek naar de les. Les geven vereist vaak een close-contact en dat kan de overdracht van ongewenste ziektes bevorderen.
  • Ook tijdens officiële feestdagen en vakantieperiodes kan u normaal gezien les volgen. Dit is echter onder voorbehoud. De laatste week van december en de periode tussen juni en juli kunnen soms voor ongemakken zorgen;
  • Voor een goed pianospel is continuïteit noodzakelijk. Als u toch zou willen besluiten om met uw pianolessen te stoppen vanwege ziekte, verhuizing of andere redenen dan kan u dit altijd eerst bespreken;
  • Voor andere vragen en informatie kan u hem bellen of e-mailen.