Lesvoorwaarden

PIANOLES LELYSTAD - Lesvoorwaarden

Gelieve de volgende lesvoorwaarden en afspraken aandachtig te lezen om misverstanden te voorkomen:

  • Lessen dienen uit respect voor de leraar en haar kostbare tijd tijdig te worden afgemeld, dit kan per Whatsapp.

  • Bij onverwacht en onvoorzien verzuim van de leraar mag de gemiste les op een ander moment worden ingehaald.

  • Betalingen zijn maandelijks vooraf. Dit kan door het lesgeld over te maken of er kan u een betaalverzoek worden gestuurd.

  • Extra lessen zijn mogelijk tijdens de zomervakantie op een onderling overeengekomen tijdstip, niet tijdens de andere vakanties en feestdagen, zie hiervoor het overzicht van de docente.

  • Kom op de afgesproken tijd naar de les.

  • Het is een goede gewoonte om voor het bespelen van een instrument de handen te wassen en de nagels te verzorgen. Met schone handen voorkom je vuile toetsen. Zie het als een vorm van respect voor de piano.

  • Ivm de "corona" kunnen ook Skype lessen worden gegeven, dit kan ook als u ziek of elders bent.

  • Voor een goed pianospel is continuïteit noodzakelijk. Zou u toch willen besluiten om met uw pianolessen te stoppen, dan is het goed om te weten dat er een opzegtermijn is van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk per mail te worden gedaan en kan alleen in de eerste week van een nieuwe maand. Aansluitend wordt er in deze maand nog lessen gevolgd.

  • Voor andere vragen en informatie kunt u bellen of e-mailen.